Φαρσί: μια γλώσσα με ρίζες από τα βάθη της Περσίας

Συνεχίζοντας την περιήγησή μας στις «μεγάλες» και «μικρές» γλώσσες που μας περιβάλλουν, καταπιανόμαστε σήμερα με μια γλώσσα η οποία έχει μακραίωνη ιστορία και την οποία επικαλούμαστε συνεχώς όταν θέλουμε να πούμε ότι μιλάμε άπταιστα μια γλώσσα. Πάμε, λοιπόν, να δούμε 7 πράγματα που πρέπει να γνωρίζετε για τα Φαρσί. Η γλώσσα φαρσί δεν είναι άλλη…