Ορόσημο για την Podium η τριπλή πιστοποίηση ISO

Μια σημαντική επιτυχία που αντανακλά τη δέσμευσή της για υψηλή ποιότητα, εξατομικευμένες και άρτια παρεχόμενες υπηρεσίες σε ένα σύγχρονο εργασιακό περιβάλλον για τους ανθρώπους της πέτυχε η Podium. Η τριπλή πιστοποίηση με ISO 9001:2015, 17100:2015 και 23155:22 δεν αποτέλεσε για την εταιρεία μας απλώς μια τυπική διαδικασία, αλλά μια ουσιαστική απόδειξη της διαρκούς προσπάθειας για…