Υπηρεσίες διερμηνείας στο 2ο “Future of Retail”

Στο 2ο “Future of Retail”, που διοργανώθηκε από την Ελληνική Συνομοσπονδία Εμπορίου & Επιχειρηματικότητας βρέθηκε η Podium. Η εταιρεία μας παρείχε υπηρεσίες διερμηνείας από τα ελληνικά στα αγγλικά και αντίστροφα. Η μεγάλη εξέλιξη του εμπορίου που αποκαλύπτει νέους δρόμους και η αλληλεπίδραση πολιτικών, οικονομικών, κοινωνικών, πολιτισμικών και τεχνολογικών παραμέτρων που αλλάζει τα δεδομένα διαμορφώνοντας μια…