Στην Ημερίδα με θέμα «Αξιολόγηση περιβαλλοντικών επιπτώσεων και μεγάλα αρπακτικά» η Podium

H Podium παρείχε υπηρεσίες διερμηνείας στο πλαίσιο της ημερίδας με θέμα: «Αξιολόγηση περιβαλλοντικών επιπτώσεων και μεγάλα αρπακτικά» που διοργανώθηκε από τη Δ/νση Διαχείρισης Δασών της Γενικής Διεύθυνσης Δασών και Δασικού Περιβάλλοντος του ΥΠΕΝ. Η ημερίδα πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο του έργου:  «Διατήρηση και διαχείριση του πληθυσμού του Σπιζαετού στην Ανατολική Μεσόγειο – Conservation & Management of…