Στο συνέδριο EnergΥear 2023 η Podium!

Στο συνέδριο EnergΥear που διοργανώθηκε στην Αθήνα το «παρών» έδωσαν στελέχη του ενεργειακού χώρου τα οποία  μοιράστηκαν βέλτιστες πρακτικές, αντάλλαξαν απόψεις για όλα τα νέα και τις τάσεις της ενεργειακής αγοράς ενώ πραγματοποιήθηκαν συναντήσεις μεταξύ τους διερευνώντας επιχειρηματικές ευκαιρίες. Η Podium ήταν εκεί παρέχοντας υπηρεσίες διερμηνείας σε κάθε φάση του συνεδρίου.