Βήμα στην επικοινωνία

Σεμινάρια

Μεταφραστικές υπηρεσίες - Σεμινάρια

Έμπειροι επαγγελματίες του χώρου μεταδίδουν τις γνώσεις και την εμπειρία τους σε άτομα που επιθυμούν να ακολουθήσουν τον δρόμο της μετάφρασης ή/και της διερμηνείας. Τα μαθήματα πραγματοποιούνται στην έδρα μας.  

Σεμινάρια Μετάφρασης – Podium

1ο ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ

Διάρκεια: 16 ώρες σύνολο, 4 ημέρες των 4 ωρών.

Θεωρία (4 ώρες)

Πρακτική (12 ώρες)

Ιστορία Μετάφρασης

Μετάφραση Γενικού Περιεχομένου / Κειμένων Ε.Ε.

Γλωσσολογικές Προσεγγίσεις

Τεχνική / Επιστημονική Μετάφραση


Θεσμοί Ε.Ε.

Οικονομική Μετάφραση

Νομική Μετάφραση

Συνολική διάρκεια Σεμιναρίου:  16 ώρες

 

2ο ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ

Διάρκεια: 24 ώρες σύνολο, 1 μήνας (6 ημέρες των 4 ωρών)

Θεωρία (6 ώρες)

Πρακτική (18 ώρες)

Ιστορία Μετάφρασης

Μετάφραση Γενικού Περιεχομένου / Κειμένων Ε.Ε.

Γλωσσολογικές Προσεγγίσεις

Τεχνική / Επιστημονική Μετάφραση


Θεσμοί Ε.Ε.

Οικονομική Μετάφραση

Νομική Μετάφραση

Συνολική διάρκεια Σεμιναρίου:  24 ώρες


3ο ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ

Διάρκεια: 48 ώρες σύνολο, 2 μήνες (12 ημέρες των 4 ωρών)

Θεωρία (12 ώρες)

Πρακτική (36 ώρες)

Ιστορία Μετάφρασης

Μετάφραση Γενικού Περιεχομένου / Κειμένων Ε.Ε.

Γλωσσολογικές Προσεγγίσεις

Τεχνική / Επιστημονική Μετάφραση


Θεσμοί Ε.Ε.

Οικονομική Μετάφραση

Νομική Μετάφραση

Συνολική διάρκεια Σεμιναρίου:  48 ώρες

 

4ο ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ

Διάρκεια: 144 ώρες σύνολο, 6 μήνες (36 ημέρες των 4 ωρών)

Θεωρία (36 ώρες)

Πρακτική (108 ώρες)

Ιστορία Μετάφρασης

Μετάφραση Γενικού Περιεχομένου / Κειμένων Ε.Ε.

Γλωσσολογικές Προσεγγίσεις

Τεχνική / Επιστημονική Μετάφραση


Θεσμοί Ε.Ε.

Οικονομική Μετάφραση

Νομική Μετάφραση

Συνολική διάρκεια Σεμιναρίου:  144 ώρες

 

5ο ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ

Διάρκεια: 288 ώρες σύνολο, 1 έτος (72 ημέρες των 4 ωρών))

Θεωρία (72 ώρες)

Πρακτική (216 ώρες)

Ιστορία Μετάφρασης

Μετάφραση Γενικού Περιεχομένου / Κειμένων Ε.Ε.

Γλωσσολογικές Προσεγγίσεις

Τεχνική / Επιστημονική Μετάφραση


Θεσμοί Ε.Ε.

Οικονομική Μετάφραση

Νομική Μετάφραση

Συνολική διάρκεια Σεμιναρίου:  288 ώρες