Υπηρεσίες διερμηνείας και παροχή εξοπλισμό στο πλαίσιο της «Διαδικασίας Συνεργασίας Νοτιοανατολικής Ευρώπης» (SEECP) στο ΚΠΙΣΝ

Η Podium κάλυψε με άρτιο υλικοτεχνικό εξοπλισμό και προηγμένες υπηρεσίες διερμηνείας, τις εργασίες της διυπουργικής διάσκεψης στο πλαίσιο της ελληνικής προεδρίας της «Διαδικασίας Συνεργασίας Νοτιοανατολικής Ευρώπης» (SEECP) που πραγματοποιήθηκε στο ΚΠΙΣΝ – SNFCC Stavros Niarchos.