Υπηρεσίες διερμηνείας για τη SOCOTEC στη Γαλλία

Στην Podium, είχαμε τη χαρά να βρεθούμε στη Γαλλία και στις εγκαταστάσεις της SOCOTEC, παγκόσμιου leader στην παροχή υπηρεσιών συμβουλευτικής, κατάρτισης και πιστοποίησης για τους τομείς των κατασκευών, των υποδομών και της βιομηχανίας. Η Podium, στο πλαίσιο του εκπαιδευτικού σεμιναρίου της SOCOTEC σε Έλληνες που πρόκειται να εργαστούν σε πυρηνικά εργοστάσια στη Γαλλία, παρείχε υπηρεσίες…